Cadachau gwallt

  • 30 wipes efficient oil control wipes for hair and scalp

    30 cadachau cadachau rheoli olew effeithlon ar gyfer gwallt a chroen y pen

    Mae cadachau glanhau gwallt a chroen y pen yn cadachau tafladwy heb feddyginiaeth a ddefnyddir i gadw croen y pen yn lân o falurion ac olewau gormodol wrth ddarparu fitaminau hanfodol ar gyfer gwallt iach. Mae'r cadachau hyn yn cynnwys cynhwysion gwrthffyngol a gwrthfacterol ac yn rhoi rhyddhad i groen y pen sy'n cosi yn sych. Mae'n ddelfrydol i'w ddefnyddio ar groen y pen a gwallt tra'ch bod chi'n gwisgo arddulliau amddiffynnol fel blethi a gwnïo i mewn neu i osgoi golchi'n ormodol.