Cadachau alcohol

  • Customizable brand 160 wipes per canister 75% alcohol wipes

    160 cadachau brand customizable fesul canister 75% cadachau alcohol

    Wedi'i lunio i fod yn rhydd o gemegau llym, ond eto'n anodd ar germau! Cadwch yn ddiogel trwy sychu germau a bacteria a allai achosi afiechyd o'ch dwylo yn ystod ac ar ôl bod mewn siopau, bwytai, swyddfeydd, ystafelloedd dosbarth, campfeydd, ceginau, dorms, wrth deithio, a mwy.