Arloesi, ymchwil, datblygu

Eich partner delfrydol

Mae'r addasiad rydych chi ei eisiau yma

  • tua5

Proffil Cwmni
Yn cynhyrchu i chi

Rydym yn canolbwyntio ar ymchwil a datblygu, cynhyrchu a gwerthu cadachau gwlyb o wahanol gategorïau.Mae ein categorïau cadachau gwlyb yn cynnwys cadachau alcohol, cadachau diheintio, cadachau glanhau, cadachau tynnu colur, cadachau babi, cadachau car, cadachau anifeiliaid anwes, cadachau cegin, hancesi sych, cadachau wyneb, ac ati. Ar yr un pryd, mae gennym hefyd gyfresi cynnyrch megis glanweithydd dwylo a masgiau.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad
Dysgu mwy